Världsarv i Norrbottens län

I Norrbottens län finns tre av Sveriges femton världsarv. Världsarven är unika kultur- eller naturhistoriska miljöer som vittnar om människans eller jordens historia. De utses av Unesco.

I Norrbottens län finns världsarven:

  • Gammelstads kyrkstad i Luleå kommun,
  • Laponia i Gällivare och Jokkmokk kommun
  • Struves meridianbåge med världsarvslistade mätpunkter i Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommun.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har samordningsansvar för det regionala världsarvsarbetet och deltar aktivt i förvaltningsråden. Hur ansvaret fördelar sig inom de olika områdena framgår av den nationella strategin för världsarvsarbetet och i respektive världsarvs förvaltningsplan. I förvaltningsplanen bryts strategin ned till lokala insatser. Varje världsarv har en egen världsarvssamordnare som leder det lokala arbetet. Laponias förvaltning sker genom en särskild förvaltningsorganisation - Laponiatjuottjudus.

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss