Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Marabacken-Notvikvrå

Gammelskogsområde i snötäckt landskap

Marabacken-Notvikrå. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Omgivet av hårt brukade skogar ligger det lilla gammelskogsreservatet Marabacken-Notvikrå. Den kalkrika berggrunden har fört med sig en artrik flora.

Mattor av liljekonvalj sprider väldoft under granarna. Skogen är gammal och högstammig och genomskärs av mindre våtmarkspartier. På torrare mark är det tallskog och på fuktigare delar växer det gran och lövträd som björk, hägg och al. Här finns också den lilla busken brakved, med bär som först är gröna, sedan röda och till sist blåsvarta.  

De fåglar och djur vi förknippar med gammal skog kan vi träffa på. Tjäder, järpe och orre söker här skydd och föda liksom älg och mård. Många hackspetthål gör att hålhäckare trivs, som rödstjärt, svartvit flugsnappare och mesar.  

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • köra snöskoter på skoterled på väl snötäckt mark
  • plocka bär och matsvamp.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 1988

Storlek: 0,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 2 kilometer sydost om Sangis. Ingen bilväg finns till området, men från väg E4, tre kilometer öster om Sangis utgår en mindre körväg söderut. För att komma in på den måste man öppna en grind genom viltstängslet. Från ett stort grustag kan man sedan vandra cirka 700 meter på lättgången mark till reservatets östra gräns.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss