Skyfallsliknande regn i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kåtamyran

Bild på gamla tallar och granar

I Kåtamyran finns stora mängder gamla granar och tallar som är mellan 300 till 400 år gamla. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Fréderic Forsmark

Kåtamyran är de gamla granarnas rike och här är det förnämt att vara gammal. Arter som liten sotlav är så kräsen att bara 300-åringar duger, helst ska granarna vara äldre! För den botanikintresserade är Kåtamyran en drömdestination. Till Kåtamyran kan alla åka, men det kan bli väl utmanande för de yngsta barnen då besökare måste ta sig över de stora stockarna som ligger kors och tvärs. Behöver du vila kan du passa på att söka efter den rosenskimrande rosentickan som växer på döda, liggande granstammar.

Rikkärr, en ovanlig företeelse

De flesta av myrarna i området är av rikkärrskaraktär med sällsynta arter som myrstarr och huvudstarr samt gräsull, tagelsäv och kärrsälting. Förr dikades stora delar av myrlandskapet ut för att öka tillväxten på träden, det skedde även i Kåtamyran. Många av myrarna här har blivit kraftigt utdikade. Det har påverkat den naturliga hydrologin i Kåtamyran och tyvärr lett till en negativ påverkan på den sällsynta rikkärrsfloran.

Riktiga rariteter!

Här finns flera orkidéer att förundras över, bland annat knärot och korallrot. Båda dessa är så kallade skogliga signalarter, vilket innebär att om man påträffar någon av arterna så är det en indikation på höga naturvärden i skogen. Knäroten gillar mossig gammelskog. Växten försvinner fort om skogen avverkas med moderna skogsbruksmetoder eftersom dess grunt växande jordstammar då träffas av mer solljus och marken blir uttorkad vilket inte knäroten mår bra av. Det är viktigt att komma ihåg att alla orkidéer är fridlysta och att man inte får plocka, skada eller gräva upp någon orkidé.

Det är livat i skogen

Skogen i Kåtamyran är urskogsartad och innehåller stora mängder gamla granar och tallar som är upp emot 300 – 400 år. Att skogen fått stå relativt orörd har lett till att det i reservatet finns en lång kontinuitet av ett skuggande trädskikt och lågor av döda träd i olika nedbrytningsstadier, något som karaktäriserar en naturskog. Detta har gett förutsättningar för flera rödlistade arter att bosätta sig i Kåtamyran. Bland annat susar här den tretåiga hackspetten fram mellan trädens grenar och tittar du noggrant kan du hitta den rosaskimrande rosentickan på gamla lågor samt den sällsynta laven, liten sotlav som växer på de gamla granarnas grova bark. Laven påträffas endast på granar som nått en ålder av ca 300 år eller äldre, något som i dagens hårt brukade skogar är en sällsynt företeelse.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2019

Storlek: 1,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 11 kilometer sydväst om Glommersträsk. Lämpligaste tillfartsvägen till reservatet från allmän väg är västerifrån via Södra Sandträsk.

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss