Björkselberget

En liten sjö omgiven av gammelskog

Björkselberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Björkselberget är en av de finaste tallurskogarna i Norrbotten. De äldsta tallarna är upp mot 600 år gamla. Området är mycket naturskönt och lättillgängligt.

Det är gott om tallar som visar spår efter äldre tiders skogsbränder, bland annat genom så kallade brandljud som är sår i barken som har uppkommit av lågornas hetta. Flera tallar har hela fem brandljud vilket visar att de träden har överlevt fem skogsbränder, något som är mycket ovanligt idag. Den tidigaste branden är daterad till mitten av 1500-talet vilket innebär att trädet växte här redan då. Här finns mängder med både liggande och stående död ved och många hotade arter knutna till gammal tallved har en fristad i Björkselberget.  

Naturreservatet utgörs till sin största del av Björkselbergets norra sluttning. Sluttningen är delvis brant och här finns svackor och höjdryggar. I norra delen av området finns några små tjärnar insprängda i skogen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att göra upp eld eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2009

Storlek: 1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Björkselberget ligger nära väg 94, mitt mellan Älvsbyn och Arvidsjaur, cirka 1 mil nordost om Lauker. En skogsbilväg går in i naturreservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss