Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Aspbergen

Kandelabersvamp

Kandelabersvamp i Aspbergens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Som namnet antyder finns det gott om asp och andra lövträd i skogarna. Det är också gott om grova och högresta träd. Gammal orörd granskog, sumpskog och frodiga bäckmiljöer är andra skyddsvärda miljöer inom reservatet. Artrikedomen är stor. Hela 70 arter som hittats här finns med på den nationella rödlistan.

Gamla sälgar klädda med den vackert gröna bladlaven lunglav är ett vanligt inslag på bergssluttningarna och många av sälgarna hyser även den gräddfärgade dofttickan som är omisskännlig med sin starka doft av anis. Grova asplågor hyser en värdefull vedsvampflora med arter som finporing, kandelabersvamp och den mycket sällsynta honungstickan. I urskogsartade bäckskogar i området kan man hitta blackticka, laxticka, gräddticka och isabellporing på rötade granlågor, och längs bäcken växer även hänglavarna trådbrosklav och ringlav, som båda är mycket ovanliga och knutna till riktigt gamla fuktiga granskogar.

Djurliv

Djurlivet i området är endast översiktligt undersökt men reservatet har visat sig hysa en intressant insektsfauna med många riktiga rariteter. Bland annat tiofläckad vedsvampbagge, suturfläckad mycelbagge samt perssons glattbagge, varav den sistnämnda hittills bara är funnen i Norrbottens län och endast på ett fåtal asprika lokaler. Bland de fåglar som håller till i reservatet ska självklart gammelskogens orädda lavskrika nämnas. I självgallrande bestånd med rik tillgång på döende träd söker den tretåiga hackspetten föda, vår mest utpräglade gammelskogsart bland spettarna. Den stora rikedomen av lövträd bidrar till att göra området intressant även för andra hackspettarter; här trivs spillkråkan och den som har tur kan även träffa på den mer ovanliga gråspetten.

Brand

Området har härjats av flera bränder under de senaste århundradena. I brandskadade tallar inom området har man kunna datera en brand så långt tillbaka som 1583. Området har sedan berörts av bränder i olika delar år 1650, 1750, 1822, 1832, 1853 och senast 1861. De korta intervallen mellan de senaste bränderna antyder att vissa kan ha anlagts för att skapa bättre betesmarker.

Barrskog

Aspbergen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är bland annat inte tillåtet att:

  • göra upp eld
  • skada växt- och djurliv.

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2013

Storlek: 3,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Aspbergen ligger cirka 12 kilometer sydsydost om Vuollerim. Reservatet nås via den allmänna vägen mellan Vuollerim och Puottaure. Sväng söderut från väg 97 vid Vuollerim, passera Kåikul by samt bron över Görjeån. Efter cirka 14 kilometer är du framme vid reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss