Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Blisterberget

Blockig brant med tallar

Blisterberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Blisterberget är ett område som med sin variation av skogstyper är hem åt flera hotade arter. Här finns bland annat den lilla sällsynta svampen gammelgransskål på stammen av gamla granar. På gamla grova granlågor växer den vackert röda rosentickan.

De södra och östliga sluttningarna av Blisterberget är väldigt branta. Här växer en tät barrblandskog som vuxit upp efter en skogsbrand som drog igenom området för cirka 180 år sedan. Spår av branden kan ses i form av kolad ved och brandsår på stammarna av överlevande träd.  

På toppen av berget växer en urskogslik granskog med knotiga gamla granar, draperade av hänglavar. På många håll syns spår efter den tretåiga hackspettens födosök. Den hackar små hål i rader längs trädstammarna när den letar efter insekter innanför barken.

I den norra sluttningen återkommer barrblandskogen och här finns även ett parti tallskog som vuxit upp efter skogsbranden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2009

Storlek: 1,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Vid Lauker längs riksväg 94, cirka 32 kilometer öster om Arvidsjaur, sväng av norrut mot Brännan. Efter cirka 5 kilometer så ligger naturreservatet 300 meter nordost om vägen. Det går även att ta sig till reservatet norrifrån, via längre sträckor på skogsbilvägar.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss