Kaltisbäcken

Bilden
visar gammeltallars trädtoppar i förgrunden och utsikt över Stora Luleälven i
bakgrunden. 

Utsikt från berget Norra Kierkåive. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Det vägnära naturreservatet Kaltisbäcken är variationsrikt med bäckar, våtmarker, sjöar och gamla skogar. Området sträcker sig över olika terränger, från branta sluttningar med fantastisk utsikt till frodiga dalgångar. Här finns en mängd olika växter, svampar, insekter och lavar. Få skogar i Norrland är lika rika på sällsynta arter.

Eldorado av arter

Kaltisbäcken har fått sitt namn efter den långsträckta bäck som rinner genom hela norra delen av reservatet. Den örtrika bäckravinen med omgivande skogar utgör ett artmecka med hotade arter som ringlav, smalskaftlav och bladmossan mikroskapania. Strutbräken och röd trolldruva finns det gott om, liksom dvärghäxört, myskmåra och missne. Över 70 rödlistade insektsarter har hittats, de flesta bundna till lövträd och granar i anslutning till bäcken. Rikedomen på död ved är mycket stor och Kaltisbäckens värde för kräsna vedsvampar kommer att öka ännu mer ju längre tiden går.

Dammkatastrof

1932 brast en damm i sjön Ávváhkojávrre, strax ovanför Högträsk, och släppte lös enorma vattenmassor som forsade 15 kilometer till Luleälven. Spår efter flodvågen syns bland annat i den säregna miljön i området runt Allakjåhkå där blockiga strandvallar med yngre lövskog kantar bäcken. På ovanliggande platåer står frodiga högörtsskogar, där man även kan se skador på gamla granar och lövträd som stått i vägen för stenar och annat material i flodvågen. Även själva Kaltisbäcken breddades och sediment och träd spolades i väg. Den stora lövrikedomen och den frodiga vegetationen är båda ett resultat av att dammen brast.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 1997, utvidgat 2023

Storlek: 13,06 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 30 kilometer norr om Vuollerim, vägen mellan Messaure och Njetjavare passerar reservatet. Lämpligaste tillfartsvägen till reservatet från allmän väg är en mindre skogsbilväg som går via Messaure. Vägen leder in i reservatets västra del där informationsskylt och parkeringsyta finns. Den östra delen av reservatet nås lämpligen från vägen mot byn Högträsk.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss