Fettjärn

Vattendrag omgiven av skog

Fettjärn. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Fettjärn är ett litet backigt naturskogsområde med gammal tall. Området ligger nära väg och är lättillgängligt.

Trots sin ringa storlek rymmer naturreservatet Fettjärn en varierande natur med tallskog, barrblandskog, blockfält, bäckar och myrmark. I den glesa tallskogen som täcker större delen av åslandskapet finns det gott om grova gamla tallar och kvarstående torrakor.

Spår efter småskaligt skogsbruk syns i form av yxhuggna och sågade stubbar. I barrblandskogen finns många grova granar. Det finns inga färska brandspår, vilket tyder på att det var länge sedan området brann. Ett par bäckar rinner genom området och närmast sjön Fettjärn finns det myrmark.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 1997

Storlek: 0,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Från väg 95 cirka 18 kilometer söder om Arjeplog går en skogsbilväg in österut som går mot byarna Alvik och Björknäs. Fettjärn ligger cirka 12 kilometer in på den vägen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss