Stor-Pållar

Bilden visar urskogsberget Stor-Pållar som är i princip orört av människan. Bild Länsstyrelsen Norrbotten.

Urskogsberget Stor-Pållar är i princip orört av människan. Bild Länsstyrelsen Norrbotten.

Stor-Pållar är en urskogspärla i ett hårt brukat landskap. Här har skogen åldrats i fred och de hänglavsprydda träden är gamla, vissa upp emot 400 år. Besökaren kan bestiga skogsberget Stor-Pållar eller vandra mellan de många skogsholmarna med urgamla, knotiga tallar och granar. Området är något för dig som lockas av att gå i obanad terräng i vacker urskog. Reservatet kan besökas året om. Välkommen!

En orörd oas

Stor-Pållars skogar har väldigt få spår av skogsbruk, på många ställen inga alls. Där de finns består de av enstaka, mossöverväxta stubbar som kommit till efter att grova träd för längesen plockhuggits med handkraft. Områden som Stor-Pållar, orörda av modernt skogsbruk, är mycket sällsynta i dagens svenska skogar. Här har skogen fått utvecklas fritt vilket genererat olika typer av livsmiljöer där många hotade arter har chansen att överleva.

Den orädda lavskrikan lever i reservatets skogar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Den orädda lavskrikan lever i reservatets skogar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogens fåglar

I reservatets mångformiga miljöer trivs många av naturskogens fåglar. Bland annat bor här den tretåiga hackspetten. Om man är uppmärksam kan man se att det finns rikligt med spår av hackspetten i hela området i form av de karakteristiskt ringmärkta trädstammarna. Här kan man också bland annat stöta på tjäder, ärtsångare, videsparv, lavskrika och järpe.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 2021

Storlek: 5,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Lämpligaste tillfartsvägen till reservatet från allmän väg är västerifrån. Ta österut från väg 97 mellan Bodträskfors och Vuollerim, kör ca 3,5 mil i riktning mot Pålkem. Reservatets östra sida nås då från allmän väg.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss