Naakakero

Barrskog

Naakakero. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet utgörs av ett bergmassiv som är omgiven av marker där myrar är ett vanligt inslag.

I området ingår massivets fem toppar och mellanliggande platåer. Topparna kläs till största delen av lågt vuxen gammal tallskog. Det finns dock en gles liten fjällbjörksliknande skog på Jäkälälakis övre östsluttning. Där är träden mycket korta, de når inte mer än 8 meters höjd trots att träden har en ålder på cirka 300 år. Krypande viden, asp och björk bidrar till att det ger känsla av att vara i fjällen. Längre ner i sluttningarna tätnar skogen något.

Det har brunnit flera gånger i reservatet och det syns många spår efter bränderna som har varit. Vissa tallar har skador på stammen av tre bränder men har ändå överlevt.
 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 1998

Storlek: 3,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naakakero ligger 19 mil söder om Kitkiöjärvi i norra delen av Pajala kommun. Söder om reservatet går en väg mellan Kitkiöjoki och Keräntöjärvi. Från denna går en skogsbilväg norrut som går till reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss