Vind på kalfjället i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Södra Blåkölen

Skogen i Södra Blåkölen har växt upp efter en skogsbrand. Det mesta av skogen är urskogsartad och det är täta, självgallrande granskogar som dominerar. 

Gammal barrskog

Södra Blåkölen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Lövträd som asp, björk och sälg är vanliga inslag i granskogarna och det finns gott om döda lövträd som ligger som ett plockepinn på marken. Frodiga bäckområden med tolta och ormbunkar finns här och var i sluttningen. Grova gamla aspar är vanliga i området. Genom hela området finns spår av äldre bränder. I området finns inga spår av sentida skogsbruk.  

Nära toppen av berget ökar inslaget av tall och här finns gott om gamla tallöverståndare. I denna del av naturreservatet är andelen död ved lägre och den utgörs främst av gran och lövträd.

Södra Blåkölen ligger endast ett stenkast från det stora naturreservatet Blåkölen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2009

Storlek: 1,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark