Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Södra Blåkölen

Gammal barrskog

Södra Blåkölen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogen i Södra Blåkölen har växt upp efter en skogsbrand. Det mesta av skogen är urskogsartad och det är täta, självgallrande granskogar som dominerar. 

Lövträd som asp, björk och sälg är vanliga inslag i granskogarna och det finns gott om döda lövträd som ligger som ett plockepinn på marken. Frodiga bäckområden med tolta och ormbunkar finns här och var i sluttningen. Grova gamla aspar är vanliga i området. Genom hela området finns spår av äldre bränder. I området finns inga spår av sentida skogsbruk.  

Nära toppen av berget ökar inslaget av tall och här finns gott om gamla tallöverståndare. I denna del av naturreservatet är andelen död ved lägre och den utgörs främst av gran och lövträd.

Södra Blåkölen ligger endast ett stenkast från det stora naturreservatet Blåkölen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2009

Storlek: 1,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Södra Blåkölen ligger i norra delen av Bodens kommun, cirka 11 kilometer norr om Norriån. Du når naturreservatet via en skogsbilväg som går från Norriån och fram till vägen mellan Mårdsel och Pålkem.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss