Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Puoutavare

Skogslandskap i höstfärger

Puotavare. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I Puoutavares granskog hänger gammelgranarnas kvistar ända ner till marken. Många träd är också draperade med hänglavar. Uppe på toppen har du en fin utsikt ut över landskapet.

Berget Puoutavares topp ligger 405 meter över havet. På toppen växer det en gles skog av korta, senvuxna tallar, spetsiga smågranar och en hel del glasbjörk. Norra delen  är till större delen stenig och brant. Här finns gott om hällmarker och blockrik mark.

I övriga delar växer en gammal granskog med insprängda högre tallar. Vissa av dessa tallar är praktfulla träd med mycket grov bark, knotiga grenar och platta toppar som har stått där i 400 år. Det vill säga sedan 1600-talet!

Där branden inte har satt sina spår

Många av reservatet i Norrbotten har på ett eller annat sätt påverkats av bränder de senaste tvåhundra åren men inte Puoutavare. På berget har det inte brunnit under de närmaste 150-200 åren och det är sannolikt ännu längre sen det brann i området. Det syns bland annat på en del av granarna, som har blivit så gamla så att deras kvistar har börjat hänga och når ända ned till marken.

Skogens invånare

Här kan du se lavar så som blåslav, gammelgransskål och den vackert grönskimrande lunglaven. På de döda liggande träden växer harticka och rosentickan. Rosenticka blir rosa på undersida vilket är anledningen till dess namn på både latin och svenska.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är bland annat tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Överkalix

Bildat år: 2009, reviderat 2017

Storlek: 1,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 6 kilometer väster om Marsjärv vid gränsen mellan Överkalix och Gällivare kommun. Från Marsjärv kan du nå reservatet via skogsbilvägar.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss