Bådan

Roskarl

Roskarl. Foto: Matton/Johnér bildbyrå

Bådan består av tre låglänta öar med en intressant flora. Bland annat växer här sällsynta arter som strandögontröst, klapperögontröst, klapperstarr och klappermolke.

Gråsjälgrundet (Bådan), Germandöhällan och Börstskärsbådan är alla tre belägna i Kallfjärden i den södra delen av Luleå skärgård. De har ett rikt fågelliv och är värdefulla fristäder för skärgårdens växter och djur. I naturreservatet ingår också några mindre skär.

Tre intressanta öar

I gölar på Gråsjälgrundet häckar grågås, roskarl och simsnäppa. Längs öns steniga och grunda stränder söker många änder och vadare sin föda. Mot den södra delen finns fornlämningar i form av fiskelägestomter med gistgårdar (ställningar där man torkade nät) och båtlänningar.

På Germandöhällan finns en gammal fiskestuga och en centralt stående fyr. Här finns också äldre lämningar av en labyrint.

Den tredje ön i reservatet, Börstskärsbådan, har hällmarker och klapperfält i norr och rika strandängar i söder. Sjöfågel och gäss håller till på ön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet att köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 1997

Storlek: 18,5 kvadratkilometer, varav 0,4 kvadratkilometer är land.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Bådan ligger i de södra delarna av Luleå skärgård, mellan Germandön och Rödkallen. Öarna ligger spridda i öst-västlig riktning med cirka 3 kilometers mellanrum.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss