Norra Kölen

Granskog

Liggande och stående döda träd är en vanlig syn i det lilla reservatet och bra för många arter. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Norra Kölen är ett litet reservat som tillsammans med det närliggande reservatet Umpomyran är en sällsynt liten gammelskog nära kusten. Det går inga bilvägar hela vägen fram till reservatet utan du får gå en bit för att komma hit.

Den högresta granskogen är för länge sedan påverkad av människor men träden är ändå 100-150 år, och det finns även granar som är runt 200 år. Det finns gott om gamla lövträd och död ved, där den uppmärksamme kan hitta ovanliga arter.

Marken är bördig och örtrik. Bland ormbunkssnåren kan du spana efter skogsnäva, brudborste och torta. Kanske hör du spillkråkan eller den tretåiga hackspettens trummande?

Två spillkråkor på en björkstam.

Spillkråka. Foto: Kenneth Johansson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp eld, men kom ihåg att bara elda med döda grenar och kvistar och att inte göra någon stenring
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • Jaga i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2019

Storlek: 0,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Det finns ingen bilväg som når hela vägen fram till reservatet. Lämpligast är att ta sig hit via Vitå by och Brännan. En avtagsväg via Vitå markerad "Brännan" kan köras cirka två kilometer, därefter tar du av höger på en ojämn skogsbilväg så långt din bil klarar det. Mot slutet blir skogsvägen mera en stig. Skogen är snårig och inte så lätt att gå i.

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss