Rappomyran

Flygbild över Rappomyran

Flygbild över Rappomyran. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Rappomyran är en långsträckt myr längs Pulisbäcken. Våtmarken har genom sin orördhet, sammanhängande storlek och stora variationsrikedom mycket höga värden. 

Rappomyran är en typisk norrlandsmyr, där många arter av starr, säv och ull växer på en bädd av vitmossor och andra mossor. Insektsfångande dvärgbläddra, trådstarr och flaskstarr är några typiska arter på myrarna.  

Genom området ringlar Pulisbäcken med orörda strandskogar. Färdas man med kanot längs den slingrande Pulisbäcken har man chans att se simmande bäver på nära håll. Man färdas också genom ett fågelland, där sångsvanar, tranor och sädgäss häckar tillsammans med myrens alla vadare. De blöta och gölrika strängflarkmyrarna hyser ett rikt fågelliv. Lappländska rariteter har man chans att uppleva här, varfågel, dvärgbeckasin, myrsnäppor och videsparv.

Myrmarkernas vattenklöver, starrer och videsnår är viktiga sommarbeten för renar. Förr var myrarna en förutsättning för nybyggare i Norrlands inland. Därifrån hämtade de hö till vinterfoder åt kreaturen. Ännu finns hässjestänger och lador kvar på Rappomyran som minne av myrslåttern som pågick till mitten av 1900-talet.

Life2Taiga - naturvårdsbränning

Naturreservatet Rappomyran ingår i EU-projektet Life2Taiga, där naturvårdsbränning är en del av att skydda naturen.

Life2Taiga

Naturvårdsbränning

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden/Jokkmokk

Bildat år: 2003

Storlek: 30,3 kvadratkilometer, varav 60 procent är myrmark

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger söder om Murjek och nås via skogsbilvägar, antingen söderifrån om du svänger norrut cirka 1,5 kilometer väster om Lakaträsk eller norrifrån via skogsbilväg söderut från Kirtik.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss