Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stora Ulmberget

Stora Ulmberget är ett brant och blockigt berg som till stor del kläs av tallskog med tydliga spår efter skogsbränder. Här finns gammelträd som är upp till 400 år gamla. Reservatet innehåller också grannaturskog med grova aspar, björk och sälg.

Klippbrant med skog

Stora Ulmberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Berget Stora Ulmberget med sina 315 meter över havet är något av ett landmärke i trakten. Bergets sidor har olika typer av skog. På södra sidan dominerar en tallskog med inslag av gran, asp och björk. Bergets västra sida består av en blockbrant med gles tallskog och mycket död ved. De gamla tallarna ökar markant i antal ju högre upp på berget man kommer. Många av träden är mellan 350 och 400 år gamla.

Tallskogen är tydligt påverkad av brand, vilket syns på sotade stubbar och en eller flera brandskador, så kallade brandljud, på de äldre tallarna. I norra sluttningen ändrar skogen markant karaktär och blir en granskog med många lövträd. På marken växer det ett tjockt mosstäcke och höga blåbärsris. Längs den nordöstliga gränsen rinner en bäck som omsluts av sumpskog. Här finns också den myrmark som ingår i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Överkalix

Bildat år: 2009

Storlek: 1,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län