Nybruksberget

Gammelskogen

Nybruksberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet har fått sitt namn av det flacka Nybruksberget som finns i södra delen av området och utgörs av lättvandrade natursköna skogar med insprängda åsar och vätar.

Hackspettshål och insektsgnag

Det finns gott om hålträd i reservatet liksom rikligt med spår av tretåig hackspett på gran och tall. Kanske kan du få syn på ringarna den gör på stammarna när du vandrar genom området. Även tallar med färska spår av reliktbock hittades i reservatet. Insekten finns bara i gamla levande solbelysta tallar, helst ska träden ha stått fritt en längre tid. Även reliktbocken är hotad eftersom färre och färre äldre tallar får stå kvar.

Gammelskogar fulla av liv

Skogarna är till stor del urskogsartade och består främst av barrblandskog men det finns även mer renodlade gran- respektive tallskogar. Själva berget kläs av urskogsartad barrblandskog där trädgrenarna är rikligt draperade av garnlav. Det finns gott om stående och liggande död ved av både tall och gran vilket gör du att du hittar arter som doftskinn och ostticka. Dessa svampar som växer på ved är beroende av det finns en konstant tillförsel av döda träd och blir allt ovanligare i dagens brukade skogar.

Nybruksberget är rikt på våtmarker och sumpskogar med en koncentration i områdets centrala och östra del. Här rinner även en bäck österut genom myrstråket.

Våtmarken har restaurerats i reservatet

Innan reservatet bildades hade människor under 1900-talet grävt diken i en blöt del av skogen, för att leda bort vatten och öka skogens tillväxt. Länsstyrelsen har restaurerat området genom att ta bort och plugga igen dikena så att det blev en naturlig sumpskog igen. Restaureringen har gynnat den biologiska mångfalden och gjort att olika fiskarters lekbottnar i kringliggande vattendrag inte slammar igen längre.

Restaurering av våtmarker

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld med löst liggande grenar och kvistar
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv eller att skräpa ned. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2014

Storlek: 0,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Området ligger cirka 11 kilometer sydväst om Glommersträsk, du kan köra till reservatet söderifrån, via Södra Sandträsk.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss