Gårdliden

Gårdliden är en mosaik av tallskog, granskog, sjöar, lövrika områden och myrmarker. I skogen kan man träffa på olika skogsfåglar och flera ovanliga lavar och svampar.

Skog vid sjö

Gårdliden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I Gårdliden är tall det vanligaste trädslaget. Det finns spår efter minst tre olika skogsbränder i området. Den södra delen av reservatet är bördig och har gott om lövträd som kommit upp efter att det brunnit. Här finns också ett område med väldigt tät tallskog med träd i olika åldrar. De äldsta är runt 300 år gamla. De yngre har vuxit upp efter den senaste branden och står väldigt tätt ihop.  

Omkring Racketjärnarna övergår skogen i en myrmosaik. På vissa ställen är marken helt täckt av stora stenblock. Från Racketjärnarna går en omarkerad stig till Lidtjärnen i väst, som är ett fint fiskevatten. Från tjärnen rinner en liten bäck österut, kantad med en frodig granskog. Marken är täckt av olika örter och här är marken täckt av grov granved som långsamt förmultnar samtidigt som de innehåller ett myller av liv. I skogen står också flera grova aspar. Det uppskattas av den sällsynta tretåiga hackspetten som häckar här.

Gårdliden är ett område med många sällsynta arter. Här finns ovanliga svampar och lavar, som till exempel dofttickan med sin angenäma parfym och den stora, vackra lunglaven. Den lilla hönsfågeln järpe finns också i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Älvsbyn

Bildat år: 2010

Storlek: 1,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark