Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Såkåive

Gammal barrskog

Såkåive. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet Såkåive ligger på vattendelaren mellan Stora- och Lilla Luleälven, en dryg mil nordost om Jokkmokk. Det är ett mycket naturskönt område.

Området karaktäriseras av två markerade berg som reser sig över vackra strängflarkmyrar. Ett flackt skogsområde omgivet av våtmark utgör reservatets södra del. Myren avvattnas av två bäckar i norr och söder.

Såkåive är ett naturskönt område att vandra i, men det finns ingen väg som går ända fram till reservatet och inga anläggningar eller markerade leder inne i naturreservatet.

Skogen i området har mycket hög ålder och är tydligt präglad av de bränder som härjat här under hundratals år. Överallt ses kolade stubbar och brandskadade tallar, granar och även lövträd som har överlevt den senaste branden. Barrblandskogar med stort inslag av asp och björk är vanligast i området, men skogen varierar från tall dominerad på höjderna till grandominerad i svackor och flackare delar. I reservatet har inget skogsbruk skett sedan enstaka människor högg de större träden för omkring hundra år sedan. Skogen är därför urskogslik med mängder av torrträd, högstubbar, hänglavsdraperade träd och liggande döda trädlågor.

Arter som trivs

Den variationsrika skogen i Såkåive ger livsrum åt mängder av arter som behöver mer orörda skogar. Här hittar du exempelvis den sällsynta och kräsna insekten reliktbock. Det är en 1‑1,5 centimeter lång skalbagge som tillhör familjen långhorningar. Den trivs bäst i den grova barken på gamla men levande tallar som också ska vara solbelysta. Det finns även vedlevande svampar som rosenticka, lappticka, rynkskinn, ostticka, stjärntagging, harticka och violmussling. Arter som hellre växer på levande träd i naturreservatet är knottrig blåslav, stiftgelélav, lunglav och doftticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Tips!

Ladda gärna ner vår mobil-app Norrbottens Naturkarta. Där finns en klickbar karta med alla statliga leder och skyddade naturområden i länet. Laddar du ner appen off-line kan du se var du är på kartan även utan täckning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2016

Storlek: 2,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Inom området finns inga anläggningar.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 12 kilometer nordost om Jokkmokk och det finns ingen väg som går ända fram till området. Kortaste sträckan att gå är från en skogsbilväg som går norr om Juggijaur, vilket ligger cirka en mil nordöst om Jokkmokk.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss