Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Guortesliden

Gammelskog

Guortesliden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Guortesliden består av en urskogsartad granskog som är så gott som opåverkad av människan, men som däremot påverkats av flera skogsbränder. Området har höga naturvärden i form av död ved, ett stort inslag av lövträd och gamla granar som överlevt elden.

Guortesliden ligger i östra delen av Arvidsjaurs kommun. Området utgörs av en långsträckt bergsplatå med två höjder som i nordost blir en blockig brant. Här finns en urskogslik granskog som i vissa delar blivit påverkad av bränder. Efter den senaste branden har det vuxit upp mycket lövträd, framförallt björk men också sälg och asp.  

De delar av skogen som klarade sig undan elden har kvar en gammal granskog med mycket död ved. Här finns många ovanliga arter som är beroende av gamla granar och en stabil livsmiljö, exempelvis vedsvampar som ostticka och den vackra rosentickan. Många av träden är draperade med garnlav som ger dem ett raggigt utseende.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2009

Storlek: 1,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Guortesliden ligger cirka 2 mil öster om Arvidsjaur och 3 kilometer öster om byn Deppis. Väg 94 går från Arvidsjaur förbi Deppis. En avtagsväg går ner mot sjön Östra Kikkejaure och andra avtagsvägen från denna går ner till reservatet. Österifrån går väg 94 förbi Lauker och Björknäs innan vägen mot sjön.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss