Kåtamyrbäcken

Barrskog

Kåtamyrbäcken. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogen i naturreservatet Kåtamyrbäcken är urskogsartad tallskog som är cirka 150 år gammal. Här och var finns äldre tallar som är uppåt 300 år gamla. Dessa gamlingar kallas överståndare, vilket betyder att de överlevde den skogsbrand som dödade resten av skogen.

Det finns mängder med döda träd i reservatet, både liggande och stående. Död ved är viktiga inslag i en naturskog då den bland annat ger livsutrymme åt många insekter och svampar. Genom hela reservatet syns spår av skogsbränder, bland annat kolade stubbar och brandskador, så kallade brandljud, i levande tallar. I området söder om vägen är skogen äldre än i övriga området, cirka 200 år. Det är också här som de flesta brandljuden finns.  

Kullar, flyttblock och bäckar

Överallt i naturreservatet finns kullar och åsar med stora och små flyttblock. Genom området rinner förutom den större Kåtamyrbäcken, flera mindre bäckar. Runt bäckarna är skogen frodigare och här växer gran, björk och en del stora, gamla aspar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2009

Storlek: 2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kåtamyrbäcken ligger cirka 4 kilometer öster om Larve. Från väg 97 når du naturreservatet via en väg som går in åt sydväst vid Jokkmokks flygplats. Från väg 45 tar du dig till Kåtamyrbäcken via en skogsbilväg som går norrut mot Larve, avfart cirka 18 kilometer norr om Kåbdalis.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss