Makkarajärvi

Skog och utsikt

Utsikt från Berget Jomotusvaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Det går en stig upp på berget Jomotusvaara och uppe på toppen av berget är utsikten över landskapet helt fantastisk. Vid norra delen av reservatet finns sedan tidigare en badplats. Både där och väster om reservatet finns rastplatser som inte tillhör Länsstyrelsen.

Reservatet är ett långsträckt skogsområde med flera rejäla branter i norra och i östra delen. På bergens sluttningar finns örtrika områden där den högresta torta växer tillsammans med skogsnäva, och frodiga bestånd av olika ormbunkar.  

Skogarna är påverkade av brand och skador på stammen syns både på tall samt björk. Tallar som har överlevt tidigare bränder har en ålder uppemot 250 år. Det finns gott om gamla grova aspar i skogen, träden har växt upp efter brand. Gran är dock det vanligaste trädet på de lägre höjderna. På de högre belägna delarna växer en barrblandskog. På marken finns det mest av blåbärsris men lågväxta örter tar över i vissa delar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • köra vattenskoter
  • skada växt- och djurliv.

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 2010

Storlek: 7,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Makkarajärvi ligger cirka 20 kilometer nordväst om Övertorneå. Ta väg från Övertorneå mot Korpilombolo, efter 20 kilometer ses reservatet på vägens östra sida. Från Korpilombolo är det cirka 34 kilometer till reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss