Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Döttrenåive

Barrskogsklädda berg

Döttrenåive. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Landskapet i Döttrenåive är varierande med torra åsar, blöta sänkor, flera mindre raviner och en brant förkastningsspricka.

Naturreservatet ligger mitt mellan sjöarna Långträsket och Västra Kikkejaure, på och strax nedanför lågfjället Södra Döttrenåives östra sluttning. Längs den södra gränsen rinner en bäck omgiven av örtrik granskog. Norr om vägen ligger rader av torra, magra tallhedsåsar som trösklar upp mot den branta sydostsluttningen av Sör-Döttern. Mellan åsarna är det fuktigare och ofta rinner där en bäck.

I nordvästra delen av reservatet är terrängen mager och stenig med gles och lågvuxen skog. En djup förkastningsspricka sträcker sig ett hundratal meter i nordostlig riktning. Den östra delen av naturreservatet, som delas av tre bäckraviner, är minst påverkad av skogsbruk. Här finns gott om liggande och stående död ved samt uppemot 400 år gamla tallar.

I närheten av vägen finns fornlämningar i form av härdar och kåtatomter som är tecken på områdets långa historia som renbetesland. Även spår efter tjärbränning finns inom reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förCykelled Cykelled
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 1997

Storlek: 2,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Döttrenåive ligger cirka 25 kilometer nordväst om Arvidsjaur. Följ väg 45 västerut från Arvidsjaur och därefter väg 95 norrut. En skogsbilväg norrut från Långudden/Nordanås leder in i reservatets södra del.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss