Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Långberget

Den vackert vita koralltaggsvampen växer på rötade lågor i Långberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Den vackert vita koralltaggsvampen växer på rötade lågor i Långberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Långberget är ett skogsberg på södra sidan av Luleälven nära Boden. Naturen inrymmer karga hällmarker med mager gammal tallskog. Här och där står sjungande aspar och grova sälgar klädda med lunglav. Långberget passar både stor och liten. Hit kan man åka året runt, men en alldeles speciell atmosfär bjuder reservatet på under våren då löven just spruckit ut och fåglarnas sång är öronbedövande.

Eldens härjningar på berget

Den senaste skogsbranden drog fram i området under andra hälften av 1800-talet. Elden tillsammans med äldre tiders dimensionsavverkning då skogarna plockades på de grövsta och äldsta träden har påverkat skogen och resultatet är det vi ser här idag.

Merparten av de äldsta tallarna som överlevt de skogsbränder som dragit fram över berget fälldes kring förra sekelskiftet, detsamma gäller de grova torrfuror som bildades av gamla tallar som dött i bränderna. Trots det finns det ofta kvar 200–300 år gamla tallar på hällmarkerna och i anslutning till dessa. De är inte sällan ärrade med brandljud, skador i basen av stammen som kommit till efter skogsbrand.

Den sällsynta kandelabersvampen behöver döda liggande träd för att livnära sig. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Den sällsynta kandelabersvampen behöver döda liggande träd för att livnära sig. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Ljusbärande och havsflörtande svampar

I Långbergets skogar trivs många ovanliga och hotade arter. Här kan man bland annat stöta på de vackra och iögonfallande nedbrytarna kandelabersvamp och koralltaggsvamp. De växer vanligtvis på rötade lågor av lövträd och kan peka på att skogen har en låg påverkan av människan. Deras utstickande form gör det inte svårt att gissa varifrån svamparna fått sina namn! Här trivs också tretåig hackspett. Håll utkik efter det stora antalet träd med täta inhack i en ring runt stammen och granar och tallar vars stammar är avskalade, båda är typiska tecken på att hackspetten häckar i skogen!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2020

Storlek: 0,66 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 7 kilometer väster om Bodens tätort. Det finns ingen väg som går ända fram till naturreservatet men den lämpligaste tillfarten till reservatet är från väg 356, söder om Heden. Det finns en skogsbilväg som går från väg 356, västerut mot den östra reservatsgränsen. Den är en enskild väg och skicket på vägen är okänt.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss