Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Luvos

Gammal skog med död ved i sommargrönska

Luvos. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Här finns en värdefull gammelskog som på många håll liknar en riktig urskog, även om enstaka träd har huggits och plockats ut av människor förr i tiden.

Naturreservatet består av två skogsområden som ligger strax efter utloppet från sjön Gárásj intill Pärlälven. Här finns en gammal tallskog med gott om 300‑åriga gammeltallar och vackra silverfuror som står kvar och visar på områdets orördhet. Marken är blockig. I den södra delen av området finns det små myrmarker och några mindre sjöar och en bäck. Vid bäcken finns en gransumpskog.

I Luvos trivs gammelskogens fåglar som lavskrika och tretåig hackspett. Man har hittat flera sällsynta svampar här som till exempel gräddporing och nordtagging.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2016

Storlek: 2,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Inga iordningställda stigar eller rastplatser finns tillgängliga i reservatet.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 40 kilometer väster om Jokkmokk. Lämpligaste vägen till reservatet är från allmän väg 747 mellan Jokkmokk och Luvos. Sväng västerut mot Berghem, Puornaluokta samt Olstorp. Det norra området börjar vid korsningen direkt efter bron över pärlälven. Det södra området nås genom att ta vägen söderut i korsningen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss