Granholmen

Havtornsbuske med orangefärgade bär

Havtorn. Foto: Josefine Strand

Där Granholmen är som högst reser sig ön minst 10 meter över havet. Granholmen domineras av granskog men här finns även glest beskogade hällmarksområden och längs stränderna mer eller mindre utvecklade lövbårder.

Modernt skogsbruk har inte förekommit på ön och därför har skogen behållit naturskogens struktur, med fläckvis stora förekomster av liggande död ved i olika grovlek och nedbrytningsgrad. Granholmen har ett västligt och ett östligt höjdparti som utgörs av renspolade hällmarker och strängar med mindre block. Det östra höjdpartiet avslutas i en sandig vik i norr. Bland hällarna står glesa bestånd av lågväxta granar, tallar och enbuskar.  

Mitt på öns nordligaste udde har det genom stormfällning bildats en stor lucka i skogen. Träden ligger här huller om buller i det mycket frodiga fältskiktet dominerat av högväxta ekbräken, hallonbuskar och granplantor.

I dag finns fyra stugor på Granholmen, de ligger i en skyddande vik på öns västra sida. Granholmen har sedan länge tillbaka nyttjats för jakt och fiske. Uppe på öns västra höjdparti finns lämningar efter enklare bostäder. Av läget att döma har de använts i samband med säljakt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved.
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet köra snöskoter på ön eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 1997

Storlek: 1,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Granholmen ligger nära Rånöns sydöstra strand, cirka 8 kilometer sydväst om Storön.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss