Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mossabäcken

Bilden visar en lappuggla som sitter på en björkgren och spanar.

Lappugglan är en av Sveriges största ugglor och har du tur kan du både höra och se den, och andra spännande ugglor och rovfåglar, i naturreservatet Mossabäcken. Foto: Berth-Ove Lindström

Hoande ugglor i skymningen, jagande lärkfalk och bivråk över myrmarkerna, sävsångarens karaktäristiska stämma intill bäcken och vårsträckande gäss ovan trädtopparna. Mossabäckens naturreservat är väl värt ett besök för den fågelintresserade.

Ett vattenrikt reservat

Mossabäckens naturreservat ligger drygt 20 kilometer från Råneå tätort i det svagt böljande landskapet på västra sidan Råne älv. Reservatet är för närvarande uppdelat i flera, från varandra skilda, delområden. Här finns många naturtyper så som gammal granskog, lövsumpskog, bäckar och stora myrar. På våren svämmar Mossabäcken ofta över och myrmarkerna blir mycket blöta. Detta är en anledning till att många flyttfåglar söker sig hit på våren för att rasta, söka efter föda eller häcka. Myren har tidigare använts för myrslåtter.

Fåglar i mängder

De öppna markerna är utmärkta jaktområden för flera rovfåglar. Har du tur kan du få syn på såväl lärkfalk och bivråk som lappuggla, fiskgjuse och slaguggla. På våren kommer också många vadarfåglar till området, till exempel grönbena, glutt-, skogs- och drillsnäppa samt enkel- och dvärgbeckasin. De får samsas om våtmarken med en stor mängd änder, gäss och tranor. Det är alltså upplagt för bra fågelskådning i Mossabäckens naturreservat.

Gamla träd och hotade arter

De lövrika skogarna närmast myren har det ofta blött om fötterna (eller rötterna) och det finns gott om döda träd. I dessa så kallade sumpskogar trivs hackspettar. Där marken är torrare tar högrest gammal granskog vid. I sådan gammal skog trivs de hotade arterna gammelgranskål, granticka och garnlav. Svampen gammelgranskål är en god indikator på att skogen har varit mer eller mindre orörd och att det därmed alltid har funnits gamla träd och ett stabilt mikroklimat där arter har haft tid att etablera sig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2022

Storlek: cirka 1,11 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet Mossabäcken ligger knappt 20 kilometer från Råneå om du kör närmaste vägen söder om Råneåälven till Södra Prästholm. Vid Södra Prästholm tar du vänster in på Pålträskvägen, skyltat "Ubbyn 12". Efter drygt 5 kilometer når du vissa delar av Mossabäckens naturreservat men även reservatet Sörilandhuvudet. Vissa delar av Mossabäcken når man direkt från vägen medan andra delområden ligger i väglöst land.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss