Naturreservat

I Norrbottens län finns cirka 430 naturreservat med värdefull natur. Besök dem gärna!

Sök efter besöksmål

Via sökfunktionen kan du söka bland Sveriges alla naturreservat och övriga skyddade områden som länsstyrelserna förvaltar (nationalparker, kulturreservat, byggnadsminnen, fornminnen och världsarv). Du kan filtrera sökningen på län och kommun. Du kan också söka genom att välja naturtyp eller vilken service som finns, eller söka via en karta.

Sök naturreservat