Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Klöverträskbacken

Stor aspticka på trädstam

Stor aspticka. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Välkommen till artrika Klöverträskbacken! Om du kör längs riksväg 94 och behöver sträcka på benen i närheten av Klöverträsk, kan du parkera vid någon av de två p-platserna i anslutning till reservatet och kliva in i en skog där det finns ett och annat att upptäcka.

Historiens vingslag

Skogarna i Klöverträskbacken har tidigare hört till Rosfors herrgård. Vid Rosfors låg en masugn där man bedrev järnframställning mellan ca 1830-1875. Under den tiden avverkades skogarna hårt för att förse masugnen med bränsle. Den skog vi ser här idag har utvecklats från dessa restskogar, ibland i kombination med skogsbränder. Här blandar sig gran med tall och det finns gott om grova aspar, björkar och sälgar.

Frodiga skogar

Det kan finnas flera förklaringar till varför skogarna här är så stora och högresta, men under mossa och rötter döljer sig reservatets fundament – berggrunden som består av den basiska bergarten diorit. Att den är basisk betyder förenklat att skogen växer lite extra bra och fler arter trivs.

Skogen är tät och full med döda träd som ligger och står huller om buller. Denna döda ved ger liv åt en hel del spännande svampar och även insekter. Ullticka och granticka är två svamparter som du kan se på några av granlågorna. En lav som är lätt att få syn på är den gröna, storbladiga lunglaven.

En gulblommande raritet

Det verkar som att Carl von Linné var först med att hitta och beskriva lappranunkeln. Den finns beskriven i Flora Lapponica som utgavs 1737. Lappranunkeln växer i de blöta sumpskogarna som finns i Klöverträskbacken. Vill du se den blomma så ska du bege dig hit i juni-juli.

Populärt bland hackspettarna

I närheten av Rosån i reservatets norra del finns det på den gamla odlingsmarken tät, ung björkskog som börjat självgallra. Det betyder att träden står så tätt att det blir en konkurrens om sol, vatten och näring och de svagaste dör och gallras ut av skogen själv. Det skapar mängder med klen, död ved som gillas av hackspettarna. Vid Rosån finns även bäver och utter.

Rara besökare

Norr om våtmarkerna vid Rosån är skogen gammal och högrest med många sällsynta lavar och svampar. Bävern avslöjar sin närvaro genom de många aspar den fällt till marken. På dessa aspar finns bland annat den mycket ovanliga taggsvampen jupiterskägg som är så sällsynt att den bara hittats på några fåtal platser i länet.

Varför inte ta med dig en liten krysslista och kryssa i vad du sett under dagen?

Krysslista för naturreservatet Klöverträskbacken Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Gammelskog.

Klöverträskbacken. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2016

Storlek: 1,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Vid Rosån finns gott om bäver och även utter förekommer i området.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 1 kilometer öster om Klöverträsk, på ömse sidor av riksväg 94. I reservatet finns två parkeringsfickor en på var sida av vägen. Det finns ingen stig och skogen är delvis tät och snårig.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss