Kunoöhällan

Stenig ö och hav

Kunoöhällan. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Kunoöhällan ligger i södra Luleå skärgård. Här trivs en hel koloni av tobisgrisslor, som samsas med bland annat gäss, måsar och tärnor. Du når ön med båt eller kajak, skidor eller skoter. Reservatet får du besöka från augusti fram till april, resten av året är det tillträdesförbud.

Fåglarnas paradis

Här råder en karg skönhet med öppna marker och enstaka träd. För häckande kustfåglar är miljön på den lilla, långsmala ön ett paradis. Här kan tobisgrisslor häcka vid klippor och i bergsskrevor. Ön är ett härbärge för kolonier med tärnor, skrattmås, fiskmås och dvärgmås.

Till Kunoöhällan hittar också andra fågelarter. Grågås och roskarl är två av dem. Den vackra roskarlen är något av en raritet som väljer sina boplatser med omsorg. Den vill gärna ha sitt bo på en upphöjd plats med bra utsikt. Här trivs också arter som tordmule, kustlabb och bergand.

Gillas av många

På den norra delen av ön stupar hällar och storblockiga stränder brant ned i vattnet. Det stora djupet gör att det är möjligt att gå iland här även med större båtar när vädret är bra. Kunoöhällan är därför en omtyckt ö bland båtfolket. Maj till och med juli är fåglarna mycket störningskänsliga och måste lämnas ifred.

Växter på ön

Det är inte bara fåglar och folk som trivs på ön. Nejlikväxten strandglim med sina vita, nätta blommor klarar sig bra här. Den får sällskap av den maffiga kvannen och skvattram som sprider väldoft.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är bland annat tillåtet att:

  • tälta
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att:

  • köra snöskoter på land
  • elda
  • skada växt- eller djurliv

Du får inte gå i land eller vara närmare än 200 meter från Kunoöhällan mellan 1 maj och 31 juli. Det är för att skydda det rika och störningskänsliga fågellivet på ön.

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2019

Storlek: 1,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 20 kilometer söder om Luleå.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss