Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sodokberget

skog

Sodokberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Sodokberget når cirka 430 meter över havet och från bergets sydbrant har man en vacker utsikt över Åbyälvens dalgång.

Skogarna i reservatet består av lövrika barrblandskogar som vuxit upp efter en hård skogsbrand som drog fram över berget under andra hälften av 1800-talet. Branden var mycket intensiv och dödade sannolikt stora delar av de skogar som då täckte berget.

Några gamlingar finns kvar

Efter branden togs en del torrträd tillvara och på 1930-talet avverkades sedan många av de gamla träd som hade överlevt branden. En del finns dock kvar i området, varav de äldstas ålder har kunnat bestämmas till cirka 380 år. I reservatet finns också områden där branden var mindre intensiv och den gamla skogen därför klarade sig bättre, exempelvis uppe på hällmarkerna.  

Bland lövträden är björken det dominerande lövträdet men det finns även inslag av asp och sälg. På sälgar kan man finna den vackert gröna lunglaven, en art som är knuten till naturskogar med inslag av gamla lövträd.  

Döda träd är bra för mångfalden

Det är gott om död lövved i olika nedbrytningsstadier men det finns även barrträdslågor, liggande döda träd. Det finns också kvar grova mossövervuxna tallågor från gamla tallar som föll i samband med branden. Brandspår kan ses på kolade stubbar och rotvältor i området. På granlågor i området finns naturskogsarter som till exempel ullticka och den härligt rosa rosentickan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp en mindre eld. Glöm inte att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 2011

Storlek: 1,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Sodokberget ligger cirka 17 kilometer nordväst om Långträsk, reservatet kan nås från Koler. Kör västerut från Koler i cirka 1,8 mil så ligger reservatet på höger sida av vägen. Det finns även en skogsbilväg som går in i reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss