Degeröholmen

Tretåig hackspett på ett träd.

Tretåig hackspett. Foto: Bengt Hedberg/Johnér

Naturreservatet Degeröholmen utgörs av den sydligaste delen av Degerön i Luleå skärgård. Skogen på Degeröholmen kan till största delen betecknas som urskog. Den innehåller många vindfällen och gott om död ved.

Degeröholmen är ett kommunalt naturreservat. Här finns många olika svamparter, rödlistade växter, ett rikt djurliv och sällsynta fåglar som tretåig och mindre hackspett.

Landhöjningen gör området extra värdefullt eftersom det kontinuerligt bildas ny mark. Längst ut på holmen finns botaniskt intressanta strandängar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • göra upp eld på iordningsställda eldplatser
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på ön eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2004

Storlek: 0,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Luleå kommun

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Degerön ligger mellan Hindersön och Brändöskär i norra delen av Luleå skärgård. Sommartid når du ön med båt och vintertid tar du dig till ön på havsisen med skidor eller snöskoter. Angöring med båt: Lättast är att gå in i viken norr om Degeröholmen. Gå in mot berget, längre söderut från bryggorna räknat. När vädret tillåter kan grundgående båtar gå in i Hagaviken på öns sydsida. (Källa bottenviken.se)

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss