Tjeggelvas

Barrskog

Tjeggelvas. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I Tjeggelvas naturreservat finns vida urskogar och den stora sjön Tjeggelvas. Den är klar och djup, en riktig fjällsjö med storröding, öring, sik och harr. Vi är också i björnens, lons och järvens marker.

I området finns vidsträckta urskogar av tall, men även granskog, särskilt i öster. Öster om sjön ligger ett blockigt moränlandskap med mängder av sjöar och tjärnar. Berggrunden i området är mycket varierande. Det består av magert urberg med stråk av mer basiska grönstenar, som för med sig rikare vegetation i vissa kärrmarker.  

Älvdalen med sina skogar är vild och dramatisk, men ändå ett kulturlandskap. Vid Stenudden har arkeologerna funnit stenåldersboplatser, ett fångstgropsystem med 25 fångstgropar samt härdar och kåtaplatser. Vi är i samernas land, än idag är området ett viktigt renbetesland. Under 1800-talet togs flera jordbruk upp längs älvdalen. Där levde människorna på kor, slåtter, fiske och jakt. Även dagens människor söker sig hit för fiske, jakt och naturupplevelser.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 1988

Storlek: 328 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Tjeggelvas ligger cirka 50 kilometer norr om Arjeplog. Från väg 95 strax öster om Arjeplog svänger du norrut förbi Galtispuoda och sedan västerut mot Örnvik.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss