Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vinterberget

Dött träd med lite snö på

Vinterberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet består av två låga, skogklädda berg med lättvandrad gammelskog och små myrar. Här finns en rad ovanliga växter och djur och ett rikt fågelliv.

Mellan de två låga topparna Abborrträskliden och Vinterberget rinner en liten bäck. I den gamla barrblandskog ser man tydliga spår efter en skogsbrand som ägde rum i mitten av 1800-talet. Det brann olika mycket i olika delar av skogen, vilket gör att den idag är en mosaik av träd i olika åldrar. Det finns många lövträd i hela reservatet. Framför allt finns det björk här men i sluttningarna kan du även hitta grova sälgar. I de delar som brann mest intensivt finns gott om död ved.  

Abborrträskliden är täkt av granskog med många mycket gamla träd. På toppen, som ligger 535 meter över havet, finns också tallskog med lågvuxna tallar och många träd som brutits av snö och vind. Från toppen har man en fin utsikt ner över de sjöar som ligger i närheten, Gråträsket och Stor-Gäddträsket. 

I Vinterberget finns många arter som visar att skogen har stått orörd länge och har haft god tillgång på död ved. Exempel på såna arter är vedsvamparna ostticka, ullticka och blodticka. Reservatet har också ett rikt fågelliv, med tretåig hackspett, spillkråka, lavskrika och hönsfåglar som tjäder och järpe.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra 
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur/Piteå

Bildat år: 2010

Storlek: 1,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Vinterberget ligger cirka 35 kilometer öster om Arvidsjaur på gränsen mellan Arvidsjaur och Piteå kommun. Väg 94 går mellan Arvidsjaur och Vistheden. Ungefär 20 kilometer väster om Vistheden går en väg åt sydväst som går förbi reservatet. Samma väg kan nås via Lauker, ta höger i fyrvägskorsningen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss