Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ätnarova

I Ätnarova finns en grov tallurskog som har många spår efter äldre samiskt liv, bland annat barktäkter. 

Tallkronor mot blå himmel

Tallskog. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Ätnarova är ett litet naturreservat som ligger på den östra sluttningen av berget Ätnarova. Inne i tallskogen finns mindre områden med gran- och björkskog. Den norra delen av naturreservatet är starkt kuperad, med flera mäktiga moränåsliknande bildningar.  

Den södra delen är flack moränmark med glesvuxen tallskog och hällmarkstallskog. Tvärs igenom reservatet går ett brett myrstråk, som smalnar av till en bäck i öster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att göra upp eld eller att köra snöskoter i området. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 1971, reviderad 2009

Storlek: 0,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 20 kilometer sydost om Gällivare. Skogsbilvägar från Liikavaara leder nära reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark