Vargödraget

En stenig ö med några träd

Klingergrundet, Vargödragets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet ligger i Piteå inre skärgård och omfattar den skogsklädda ön Lill-Rönnskäret, Storstensrevet samt tre fågelrika grund i reservatets norra och östra del. Här häckar bland annat ejder och grågås.

Lill-Rönnskäret är en barrskogsklädd moränö på 10 hektar och öns högsta punkt är på 5 meter över havet. Gran är det vanligaste trädslaget och det finns ett stort inslag av högresta och grova granar i skogen. Det ligger en del döda träd på marken där vedsvampar som granticka och kötticka trivs. Skogen är tätast ner mot öns ytterkanter där den övergår i en smal al- och rönnbård närmast blockstränderna. Skrak- och svärtbon är vanliga i strandskogen och i enstaka stående döda träd syns hackspår efter spillkråka.

Nordost om Lill-Rönnskäret ligger Storstenrevet. Ön med sina tre hektar omfattar två björk- och albevuxna höjdpartier sammanbundna av en grus- och sandrevel med gräsvegetation. Den omges av blockstränder som vid reveln övergår i strandängar.  

I reservatet ingår även ett namnlöst grund på 0,3 hektar nordost om Storstenrevet samt i öster Klingergrundet och Klingergrundsrevet på 0,6 respektive 0,2 hektar. Grunden är viktiga häckningslokaler för ejder och grågås men är även värdefulla häcknings- och rastlokaler för ett flertal andra fågelarter. På Klingergrundet står en renoverad träbåk som uppfördes 1882.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar  

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet. Vissa av öarna har landstigningsförbud 1 maj – 31 juli, se karta över området. Mer om detta och om jakten kan du läsa mer om i reservatsbeslutet.

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen! 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 2007

Storlek: 1,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 1 mil öster om centrala Piteå. Det behövs båt för att ta sig dit ut.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss