Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ligga

Gammelskog

Gammelskog i Ligga. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet Ligga är rikt på sällsynta arter i en mosaik av skogar, källor och myrar. Här finns upp till 400 år gamla tallar som överlevt de bränder som en gång härjat här.

Ligga är ett långsmalt, vägnära naturreservat. Rastplats finns i anslutning till parkeringen. I området finns främst gammal och starkt brandpräglad barrblandskog men även inslag av gamla aspar. Det är varierad ålder på skogen men det finns tallar som är 300 och upp till 400 år gamla. I området syns det spår av tre bränder och det är dessa tillsammans med klimatet som framför allt har präglat skogens struktur.

Genom reservatet rinner Miessarebäcken, omgiven av myrar och kärr. Våtmarkerna i reservatet har en stor artrikedom. Här finns små vackra källor, som präglas av den basiska berggrunden i området.   

I reservatet finns det gott om död ved, såväl liggande som stående, vilket höjer skogens värde och gynnar arter såsom den hotade skalbaggen raggbock. Ta gärna med dig kikaren och spana efter gammelskogens fåglar när du vandrar runt här.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp en mindre eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 1997, utvidgades 2011

Storlek: 7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 16 kilometer nordost om Jokkmokk. Mellan E45 och vägen mot Messaure går en mindre väg som passerar genom Ligga.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss