Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Aptasvare

Längs fjällkedjans gräns mot skogslandet ligger ett i Europa unikt område med opåverkade skogsekosystem. Aptasvare fjällurskog ingår som en länk i den kedja av naturreservat som ligger längs fjällranden.

Stig in i en skog

Aptasvare. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Här finns en vidsträckt, urskogsliknande barrskog med ett stort inslag av björk och andra lövträd. Två tredjedelar av reservatet täcks av barrskog, medan resterande delar utgörs av myr, vatten, fjällbjörkskog och fjällhed. Skogen är gammal och har inte påverkats av modernt skogsbruk. Rosenticka och ostticka är två vedsvampar som visar på skogens orördhet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Kiruna

Bildat år: 2000

Storlek: 139,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Övrigt: Inom nätverket Natura 2000 ingår Aptasvare FUR under namnet Rautas, tillsammans med Rautas fjällurskog.

Hitta hit

Aptasvare ligger mellan Kiruna och Svappavaara. För att komma till den anlagda leden till toppen svänger du av från E10 mot Institutet för rymdfysik (IRF), strax öster om avfarten till Kiruna flygplats. Kör genom en liten rondell och fortsätt på en liten skogsväg. I slutet av den startar stigen upp till Aptasvaara. Flera skogsbilvägar från E10 leder till reservatet, bland annat vid Tansarijärvi. Länstrafiken Norrbotten har en busshållplats vid E10/IRF Kiruna.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark