Smulterskäret

stenar och skogklädd ö i vatten

Smulterskäret. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet Smulterskäret ligger strax öster om Småskär i de yttre delarna av Luleå skärgård.

På Smulterskäret finns gammal naturskog, mestadels av gran. Här ger de fallna träden livsrum åt många av de sällsynta arter som hör urskogen till. Fornlämningar finns i form av ett gammalt fiskeläge på Smulterskärets sydöstra udde.

Ett rikt fågelliv

I det grunda sundet mellan Smulterskäret och Mjoön bildas ständigt nya skär och grund, samtidigt som vikar snörs av och ombildas till våtmarker. För sjöfåglar, vadare och andra fåglar är de skyddade miljöerna i sundet fina häckningsplatser.

Länsstyrelsens inventeringar av kustfåglar visar att fågelbeståndet i området är synnerligen rikt på individer. Här finns bland annat landets sannolikt största dvärgmåskoloni liksom den tätaste populationen av svärta i Norrbotten. Ön är ett naturskönt område men saknar naturhamnar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp mindre eld
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

För att skydda fågellivet är det tillträdesförbud i sundet mellan Smulteskäret och Mjoön under tiden 1 maj till 31 juli.

Vattenskoterkörning är förbjuden i hela reservatet och man får inte heller köra snöskoter på öarna eller skada växt och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2015

Storlek: 3,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Smulterskäret ligger cirka 26 kilometer ostsydost i Luleå yttre skärgård nära Mjoön.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss