Suobbatåive-Jutsavare

Vattendrag omgivet av skog och grönska

Suobbatåive-Jutsavare fjällurskogsreservat. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I naturreservatet Suobbatåive‑Jutsavare fjällurskog ingår bergen Suobbatåive, Jutsavare och Kaddåive samt en del sjöar, vattendrag och myrmarker. 

Det är granskogen som dominerar men i den finns det också en del äldre tallar. I vissa delar finns det rikligt med lövträd, särskilt där det har härjat skogsbränder. Även den äldre barrskogen är påverkad av brand. Det syns i form av brandsår i träden och förkolnade högstubbar.  

I reservatet förekommer en mängd arter som är beroende av opåverkade skogar, bland annat ostticka, doftticka och den mycket sällsynta tickan lämmelporing, endast funnen på ett fåtal platser i världen.

Inom reservatet finns renskötselanläggningar i form av stängsel och renvaktarstugor. Hela området utgör åretruntmarker för renskötsel, visa hänsyn när ni vistas i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2000

Storlek: 19,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 11 kilometer söder om Jokkmokk. Från väg 97 sväng av på skogsbilväg vid Mattisudden och sväng österut till reservatet efter cirka 13 kilometer.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss