Suobbatåive-Jutsavare

I naturreservatet Suobbatåive-Jutsavare fjällurskog ingår bergen Suobbatåive, Jutsavare och Kaddåive samt en del sjöar, vattendrag och myrmarker. 

Vattendrag omgivet av skog och grönska

Suobbatåive-Jutsavare fjällurskogsreservat. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Det är granskogen som dominerar men i den finns det också en del äldre tallar. I vissa delar finns det rikligt med lövträd, särskilt där det har härjat skogsbränder. Även den äldre barrskogen är påverkad av brand. Det syns i form av brandsår i träden och förkolnade högstubbar.  

I reservatet förekommer en mängd arter som är beroende av opåverkade skogar, bland annat ostticka, doftticka och den mycket sällsynta tickan lämmelporing, endast funnen på ett fåtal platser i världen.

Inom  reservatet finns renskötselanläggningar i form av stängsel och renvaktarstugor. Hela området utgör åretruntmarker för renskötsel, visa hänsyn när ni vistas i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2000

Storlek: 19,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark