Kuoratjjaure

Gammelskog

Kuoratjjaure. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Granurskog med höga träd och sällsynta arter är några av de saker du kan uppleva i detta reservat. Uppe på toppen av Björnberget är det en fin utsikt ut över omgivningarna. 

Detta reservat har mycket höga naturvärden och är väl värt ett besök om du vill se urskogsartad skog. Det är genomgående hög ålder på träden i reservatet, vissa partier har gamla knotiga tallar som är uppemot 400 år. Det har tidigare härjat skogsbränder i reservatet och det syns genom att träd har skador i basen på stammen, så kallade brandljud och att det står kolnade stammar utspritt i området.

I granskogen höjer sig träden över en och det är väldigt frodigt. Det finns flertalet mindre vanliga arter i området. Lunglav med sin intensivt gröna färg är en av de arter som kan ses på flera platser i området där den växer på gammal sälg. Uppe på topparna av Björnberget står det tallskog på hällmarkerna och det är en härlig utsikt ut över omgivningarna när du har tagit dig upp.

Reservatet har fått sitt namn efter den lilla tjärnen med omgivande myrmark som finns i östra delen. Passa på att besöka naturreservatet Blåkölen som ligger mindre än en kilometer söderut från reservatet. Den har en av de rikaste granskogarna i Sverige sett till fynd av sällsynta skalbaggar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp en mindre eld
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2011

Storlek: 1,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kuoratjjaure ligger i norra delen av Bodens kommun, cirka 12 kilometer norr om Norriån. En skogsbilväg går till reservatets södra del och fortsätter fram till vägen mellan Norriån och Pålkem.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss