Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tervajänkkä

Utsikt över myr i höstfärger

Utsikt från ett av fågeltornen i Tervajänkkä. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Här kan du vandra i skog och på myr. Det finns en spångad stig runt området. Den vidsträckta myren Juokhaisenjänkkä, sångsvanmyren, passar bra för att titta på fåglar.

Ute på myren kan man beskåda det rika fågellivet. I naturreservatet häckar till exempel dvärgmås, lärkfalk och videsparv.

Gammelskogen i Tervajänkkä är värdefull för många djur och växter som behöver gamla träd för att överleva. Skogen i området är ganska varierande. I vissa delar finns det gott om gamla aspar och andra lövträd, ibland är det mest gran och tall. Det finns också områden av den blötare, ganska sällsynta gransumpskogen.  

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld på anvisade platser
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark och markerad led
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Kommun: Haparanda

Bildat år: 2005

Storlek: 1,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Tervajänkkä ligger cirka 8 kilometer från Haparanda centrum. En skogsbilväg passerar reservatets östra sida. Du når skogsbilvägen söderifrån om du svänger av E4 vid Viiki, och norrut till vägen mellan väg 99 och Iso Karsikkojärvi.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark