Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vuotnaberget

Gammelskog

Vuotnaberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Vuotnaberget är ett variationsrikt skogsområde som ligger i en brant sydsluttning. Större delen av området består av tallskog men här finns även inslag av gammelgranar, björk, samt enstaka grova aspar och sälgar.

Naturreservatets centrala delar skiljer sig från resten av området genom att det utgörs av relativt grov och högvuxen granskog. På marken växer mest blåbärsris men i frodigare partier kan man hitta örter som skogsnäva, majbräken och stenbär.

Vuotnabergets säregenhet är den flerskiktade skogen med en stor mängd gamla tallar. Många av träden är också riktigt grova, drygt två meter i omkrets.

I området finns mycket död ved i både liggande och stående form. År 1925 utsattes skogen för en brand och det syns spår efter minst fyra bränder i området. De bär i stort sett alla spår av branden i form av brandljud, vilket är som sår på trädstammen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 1997, utvidgades 2009

Storlek: 0,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Vuotnaberget ligger cirka 5 kilometer nordväst om Murjek i östra delen av Jokkmokks kommun. Vid Murjek svänger du av västerut för att komma till reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss