Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nenävuoma

Bäck omgiven av skog

Nenävuoma. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet Nenävuoma ligger i det myrrika landskapet mellan Pajala och Tärendö. Nästan hälften av området består av myrmark. Under sommarhalvåret är terrängen svårtillgänglig och på sina håll mycket blöt. Om du vill besöka området är vattentäta skor eller stövlar att rekommendera. Med det sagt kan Nenävuoma ändå vara värt besväret med sina rikkärr och gamla myrtallar.

Artrika myrar

Myrar har höga naturvärden genom den stora variation av livsmiljöer och arter som finns där. Faktum är att många av de artrikaste miljöerna finns i våtmarker. Myrarna har även stor betydelse för omgivande markers vattenförhållande, lokalklimat och ekologi. De binder också organiska bekämpningsmedel och metaller. 

Gamla granar och torra tallar

Myrarna täcks på sina håll av gamla myrtallar med platta kronor och rikliga mängder döda tallar som fortfarande står upprätta och ger landskapet en gråaktig ton. Mellan myrarna står till största delen granskog med ett stort björkinslag och ibland tar björkarna över helt. Överlag är skogen mycket gammal, långsamt växande och även här fuktig eller sumpig. Här kan du stöta på träd som började gro i början av 1800-talet eller ännu tidigare. I de gamla gransumpskogarna är luftfuktigheten hög och det gör att arter som är känsliga för uttorkning trivs. På sina ställen är de gamla granarna helt draperade med hänglavar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp en mindre eld
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2012, reviderat 2018

Storlek: cirka 25,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 20 kilometer sydväst om Pajala. Kör cirka 7 kilometer norr om Tärendö, sväng österut från väg 394 in på skogsbilväg som kommer fram till reservatet efter cirka 12 kilometer.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss