Verkmyran

Verkmyran är en väl sammanhållen skogs- och myrmosaik där den värdefulla våtmarken Granmyran-Verkmyran ingår. Skogarna är gamla barrskogar som ofta är fuktiga och sumpiga med vattentåliga träd som al och sälg.

Flygbild över barrskogar och våtmarker

Flygbild över Verkmyran. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Verkmyran ligger i nordvästra kanten av Bodens kommun, cirka 4 kilometer nordväst om byn Storsand. I väster gränsar den till Stor-Spikbergets naturreservat. Området består av en stor, skogbevuxen myr som genomkorsas av flera bäckar. Den har blivit klassad som en våtmark med höga naturvärden i den nationella våtmarksinventeringen, VMI. 

Från väster till öster rinner Krokabäcken. Längs bäcken och i sumpskogen växer gran, glasbjörk och sälg. I myrskogen och på holmarna av fast mark dominerar tallskog. Många av tallarna och granarna är uppemot 200-300 år gamla.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2009

Storlek: 2,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss