Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Verkmyran

Flygbild över barrskogar och våtmarker

Flygbild över Verkmyran. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Verkmyran är en väl sammanhållen skogs- och myrmosaik där den värdefulla våtmarken Granmyran-Verkmyran ingår. Skogarna är gamla barrskogar som ofta är fuktiga och sumpiga med vattentåliga träd som al och sälg.

Verkmyran ligger i nordvästra kanten av Bodens kommun, cirka 4 kilometer nordväst om byn Storsand. I väster gränsar den till Stor-Spikbergets naturreservat. Området består av en stor, skogbevuxen myr som genomkorsas av flera bäckar. Den har blivit klassad som en våtmark med höga naturvärden i den nationella våtmarksinventeringen, VMI. 

Från väster till öster rinner Krokabäcken. Längs bäcken och i sumpskogen växer gran, glasbjörk och sälg. I myrskogen och på holmarna av fast mark dominerar tallskog. Många av tallarna och granarna är uppemot 200-300 år gamla.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2009

Storlek: 2,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Ungefär 15 kilometer söder om Vuollerim längs med väg 97 ligger byn Storsand. Strax söder om Storsand vid Stensnäs går en avtagsväg in åt väster som leder fram till reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss