Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Långhedberget

Gammelskog

Långhedberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Långhedberget är ett naturreservat som det kan vara svårt att ta sig fram i, men det är värt ett besök för den som är intresserad av arter så som tallticka och liten aspgelélav. 

Reservatet består av två långsmala bergåsar i norra delen av Bodens kommun. Området är kuperat och i vissa delar är det mycket brant. Här finns gott om tallskog med många olika åldrar på träden. Spåren efter skogsbränder syns i hela reservatet i form av stubbar med kol på och att det finns skador i stammen, så kallade brandljud, på många av träden.

Arter

I området finns det flera ovanliga naturskogsarter kopplade till tall respektive lövträd. Bland annat har tallticka hittats på gamla tallar, det är en svamp där fruktkroppen endast kommer fram på tallar som minst 100 år gamla och träden ska gärna vara över 150 år. Dvärgbägarlav växer på gamla lågor och stubbar av tall. På marken hittar du korktaggsvampar.

Lunglav växer på både sälg och asp i reservatet, och stiftgelélav samt liten aspgelélav finns på grova aspar. I området flyger tretåig hackspett och den nyfikna lavskrikan omkring. Om du har tur besöker lavskrikan dig när du fikar i hopp om att få en smakbit.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • Vandra
  • Tälta
  • Göra upp eld med löst liggande grenar och kvistar
  • Plocka bär och svamp
  • Köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • Fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2017

Storlek: 0,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Lämpligaste tillfartsvägen till Långhedberget är via den skogsbilväg som utgår från allmän väg 760 cirka 1,6 kilometer norr om Aspliden. Skogsbilvägen fortsätter i huvudsakligen nordlig riktning. I höjd med Långhedträsket och abborrtjärnsbergshuvudet sväng vänster in på en mindre skogsbilväg. Vägen slutar strax söder om reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss