Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Massan

Den låglänta och flacka moränön Massan ligger i Kalix innerskärgård. Massan är obebyggd och hyser ett rikt fågelliv med häckande grågås, trut och fisktärna.

Hönsbär

Hönsbär. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogen på Massan består av vårtbjörk med inslag av enstaka klenare granar, tallar och gråalar. Mot stränderna står snår av björk, rönn och vide. Sydöstra delen utgörs av en långsträckt stenstrand som övergår i en bred och blockrik revel. Reveln är trädlös men bär ett skikt av buskar av pors och viden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved.
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar.

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet att köra snöskoter på ön. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 1997

Storlek: 0,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Massan ligger cirka 6 kilometer söder om Karlsborg och 7 kilometer sydväst om Båtskärsnäs.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark