Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skags-Furuholmen

Vedsvamp på träd

Harticka. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Denna barrskogsklädda ö reser sig som högst 15 meter över havet. Skogen består framför allt av tall men i viss mån även gran.

Många av de äldsta tallarna och den döda veden har förts bort av människor. Mot öns ytterkanter ligger det dock kvar en del död ved. Dessa så kallade lågor är viktiga för många sällsynta urskogsarter. Här på ön har man bland annat hittat vedsvampen harticka. På den höglänta norra delen av ön ligger stora flyttblock utspridda, hitforslade av isen under den senaste istiden.  

Naturreservatet omfattar öarna Skags-Furuholmen, Skagsgrundet och Furuholmsgrundet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved.
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar.

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet att köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 1997

Storlek: 0,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Skags-Furuholmen ligger just nordväst om Bergön, cirka 8 kilometer sydost om Siknäs.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss