Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gallejaur

En människa i en snöig barrskog med döda träd på marken, som tittar upp på höga granar.

Gallejaurskogen i nysnö. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Gammelskogen i naturreservatet Gallejaur har träd som är över 300 år gamla. Har du tur kan du få se lavskrikan kika fram bland de lavklädda granarna, eller höra den tretåiga hackspetten trumma. Naturreservatet ligger i anslutning till kulturreservatet Gallejaur. Från byn leder en stig in i skogen.

Byn Gallejaur är ett kulturreservat med välbevarade gårdsmiljöer där det känns som att tiden har stått stilla. Naturreservatet består av skogen som breder ut sig på bergssluttningen ovanför byn. Här finns storvuxna gammeltallar som bär spår av äldre tiders skogsbränder i form av skador i barken. Det finns också gott om gamla, lavbehängda granar och omkullfallna träd som fått ligga kvar och bli hem åt svampar, lavar och kryp som är beroende av död ved.

Närmast byn har människorna huggit en del skog, så för att få uppleva den riktiga urskogskänslan bör du vandra en bit upp i skogen. En gammal traktorväg leder från byns norra kant snett uppför sluttningen. Här kan din promenad börja. Vik sedan gärna av och vandra österut uppför berget. I början av byn Gallejaur finns en informationsbyggnad med cafe som drivs av Gallejaur-Järvlia hembygdsförening.

Skogen här är ovanligt högvuxen för att vara i Norrbottens inland. Det beror på att det finns näringsrik grönsten i berggrunden. Utsikten från toppen är begränsad. Istället ger vandringen uppför berget både motion och en härlig skogsupplevelse. Ser du långa rader av hål i något dött träd så är det spåren efter tretåig hackspett. Den letar gärna larver under trädets bark och lämnar långa slingor av hål efter sig.

Barrskog med gamla granar och nedfallna träd.

Gammelskog i Gallejaur. Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att köra snöskoter, göra upp eld eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Ikon förServering Servering
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2008

Storlek: 1,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000.

Övrigt: Gallijar-Järvlia kulturbygdsförening driver en informationsbyggnad med servering och toalett som är öppen delar av året. De hyr också ut ett hus för övernattning i det intilliggande kulturreservatet.

Hitta hit

Gallejaur ligger cirka 15 kilometer sydväst om Glommersträsk i sydligaste delen av Arvidsjaurs kommun, alldeles intill länsgränsen mot Västerbottens län. Från Norrbotten åk söderut från riksväg 95 i Glommersträsk längs länsväg 365 och sväng av till Järvträsk cirka 9 kilometer söder om Glommersträsk. Tag vänster 800 meter in från landsvägen och kör cirka 8 kilometer fram till Gallejaur. Cirka två kilometer före Gallejaur börjar naturreservatet som kantar vägen fram till byn.Från Västerbotten når man enklast reservatet söderifrån längs länsväg 365 till Järvträsk och vidare enligt ovan.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss