Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Trollberget

Gammelskog

Trollberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Trollberget reser sig 500 meter över havet och är en urskogspärla i det omgivande, hårt brukade skogslandskapet. Den branta stigningen upp till toppen är väl värt besväret - väl uppe väntar en vidunderlig utsikt!

På toppen finns hällmarker med uråldriga tallar. Skogen på berget är i sin helhet i stort sett helt opåverkad av människan och här finns både tall- och granskog som är riktigt gammal. Även gamla, grova lövträd som björk och sälg finns spridda i området. Död ved är ett viktigt begrepp i naturvårdssammanhang och i Trollberget finns det gott om den varan. Här finns både liggande och stående döda träd av tall, gran och björk.  

Många sällsynta arter är beroende av den döda veden och i Trollberget finns hotade arter som lappticka, gränsticka och dvärgbägarlav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att elda eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 2009

Storlek: 0,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Trollberget ligger cirka 10 kilometer nordost om Gråträsk i västra delen av Piteå. Från Risnabben vid väg 373, följ mindre vägar och skogsbilvägar norrut cirka 12 kilometer så når du Trollberget. Det finns ingen väg eller stig fram till naturreservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss